Mikä on avainsana

SEO Kari Nieminen

Mikä avainsana on SEO Kari Nieminen

Mikä on avainsana? Avainsana tarkoittaa asiakkaan Googleen kirjoittama hakutermiä tai fraasia. Niiden tunteminen, ymmärtäminen ja hyväksikäyttäminen liiketoiminnassa tarkoittaa kasvua. Kun osataan valita yrityksen liiketoimintaan liittyviä avainsanoja, niin niiden avulla voidaan moninkertaistaa kotisivujen liikenteen ja ostavien asiakkaiden määrän. Määritellyt avainsanat voidaan hyödyntää niin hakukoneoptimoinnissa kuin hakusanamainonassa. Tässä artikkelissa opit miten avainsanoja käytetään verkkosivuston teksteissä ja miten sivuston sisäistä hakukoneoptimointia tehdään niiden kanssa. Sen lisäksi saat peruskäsityksen siitä mitä avainsana-analyysi on.

Avainsanoja käytetään sivustolla tärkeissä paikoissa
Avainsanat liitetään kotisivun sisältöön strategisesti oikeisiin paikkoihin

Mitä avainsanat oikein ovat?

Avainsanat eli hakusanat ovat niitä sanoja, sanayhdistelmiä tai fraaseja, joiden avulla kävijät tulevat sivuillesi hakukoneista. Jos olet valinnut sivuillesi sopivat avainsanat ja käytät niitä oikeissa paikoissa, tuotteitasi tai palvelujasi tarvitsevat Google hakujen tekijät tulevat kotisivullesi.

Avainsanojen pääasiallinen tehtävä on auttaa Googlen hakurobottia tunnistamaan sivuston sisältöä sen indeksoidessa sivustoa. Indeksoinnin aikana Google luo itselleen eräänlaisen tietokannan, josta se voi tarjota hakutuloksia nopeasti hakijoille.

Googlen crawleri vierailee sivustoilla tasaisin väliajoin ja kerää niistä lisää dataa tietokantaansa. Se havaitsee jos sivujen sisältö tai linkitysrakenne on muuttunut. Sen jälkeen Google tarjoaa hakukoneen käyttäjälle haettua hakusanaa parhaiten vastaavat hakutulokset.

Miksi avainsanat kannattaa määritellä?

Jos haluat ihmisten löytävän juuri sinun sivullesi hakukoneesta, sinun tulee osata kertoa Googlelle millä avainsanoilla sivujesi pitäisi löytyä. Avainsanoja ei nykyään kirjoiteta enää koodin joukkoon, vaan Google tunnistaa sivusi tekstisisällön perusteella mistä asiasta sivulla pääasiassa kerrotaan. Sinun pitää siis määritellä periaatteessa jokaiselle sivustosi/verkkokauppasi yksittäiselle sivulle omat avainsanat.

Jos esimerkiksi myyt sivulla koiranruokaa, niin silloin sivun yksi potentiaalinen hakusana olisi koiranruoka. Jos potentiaalinen asiakas kirjoittaa Googleen “koiranruoka”, niin optimoinnin tavoitteena on että Google näyttäisi juuri sinun sivusi hakutulosten kärjessä.

Joskus uudet asiakkaani ihmettelevät miksi heidän sivustonsa ei näy Googlessa tietyllä heidän toimialaansa liittyvällä hakusanalla. Sitten käyn katsomassa kotisivulla ja huomaan että siellä ei ole kertaakaan tekstissä käytetty kyseistä “hakusanaa”.

Tämän takia on tärkeää ymmärtää, mitä yleisösi hakee, ja valita avainsanat sen perusteella. Tulet huomaamaan että potentiaalisten asiakkaiden käyttämät sanat ovat usein erilaisia kuin ammattikielen sanat.

Miten avainsanat määritellään?

Sinun tulee siis määritellä, millä hakusanalla tai sanayhdistelmällä sivuillesi “pitäisi” saapua.Määriteltyäsi avainsanat, sinun tulee käyttää niitä sivun kirjoitus- ja optimointiprosessissa.

Aloita avainsanojen määrittäminen listaamalla paperille sellaisia sanoja, sanayhdistelmiä, kysymyksiä tai lauseita, joilla tiedonhakija voisi hakea sinun tarjoamaa tietoa, tuotetta, ratkaisua tai palvelua.

Lisää listallesi myös paikkakunnat ja niiden lähikunnat joissa tuotteitasi myyt. Esimerkiksi Helsingissä palveluita myydessäsi, muista listata sivustollesi myös ainakin Espoo ja Vantaa. Turun alueella lisää listaan ainakin Raisio, Kaarina ja Naantali. Tampereella myydessäsi listaa koko Tampereen seutukunnan kunnat. Listaamalla kunnat sivustolle kerrot Googlelle että myyt näiden kaupunkien alueella.

Avainsanatutkimus eli avainsana analyysi

Avainsanat ja avainsana-analyysi kulkevat käsi kädessä
Mikä on avainsana 1

Avain­sa­na­tut­ki­mus auttaa sinua määrittämään juuri sinun yrityksellesi tärkeät avainsanat. Tämän tiedon keräämiseen voit käyttää sekä maksuttomia että maksullisia ohjelmia.

Google ads tilin yhteydestä löydät maksuttoman Googlen avainsanasuunnittelijan. Maksullisia on esimerkiski keywordsheeter.com, ubersuggest.com, keywordtool.io, semrush.com tai ahrefs.com

Näiden työ­ka­lu­jen avul­la voit sel­vit­tää, mitkä avain­sa­nat on tuotteillesi tär­keim­mäs­sä roo­lis­sa. Avain­sa­na tulee siis valita kotisivun jokai­sel­le sivulle erik­seen. Mikä­li siis koti­si­vuil­la­si on 20 väli­leh­teä, niin tar­vit­set 20 eri­ avainsanaa.

Avainsanojen määrittelyn logiikka – kilpailutilanteen arviointi

Avainsanat hakutulos hakusijoitus SERP avainsana hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Mikä on avainsana 2

Joten miten oikeat avainsanat löytyvät? Ensimmäinen askel on ajatella kuin potentiaalinen asiakkaasi. Mitä hän etsii ja mitä hän odottaa löytävänsä? Tee Google-hakuja ja käy läpi parhaiten sijoittuneiden sivujen seo-otsikoita. Ne antavat osviittaa mahdollisista avainsanoista ja hakutarkoituksesta.

Avainsana-analyysi on prosessi, jossa etsitään avainsanoja, joita ihmiset kirjoittavat hakukoneisiin. Sinun on huomioitava muutamia näkökulmia valittaessa avainsanoja. Alla olemme listanneet vinkkejä avainsanahaun tekemiseen.

Kuukausittaisten hakujen määrä = kysyntä

Avainsanan kysyntä eli kuukausittainen hakumäärä on tärkeä ottaa huomioon luodessasi avainsanalistaa sivuston optimoimiseksi. Kysynnällä tarkoitetaan tietyn avainfraasin kuukaudessa tehtyjen hakujen määrää. Jos esimerkiksi vain 20 ihmistä kuukaudessa käyttää valitsemaasi hakusanaa, niin on hyvä miettiä onko taloudellisesti kannattavaa käyttää aikaa ja vaivaa sijoittuaksesi korkealle kyseisen avainsanan hakutuloksissa.

Hyvänä nyrkkisääntönä on valita koko sivuston pääavainsanaksi ns. sateenvarjohakusana, jossa on satoja kuukausittaisia hakuja. Tämän jälkeen alasivuille voi valita sanoja joissa on hakuja 10-50 kpl/kk.

Uuden kotisivun omistajan kannattaa ensin tähdätä matalamman kysynnän hakusanoihin, sillä niiden kanssa on helpompi päästä ykköseksi. On tärkeää päästä ykköseksi. Se on pelin henki.

Hakusanan kilpailutilanteen arviointi

Avainsanatutkimuksessa löydetään omia tuotteita vastaavia hakusanoja. Sen jälkeen täytyy arvioida hakusanojen sen hetkinen kilpailutilanne. Tutki kilpailijoidesi sivuja, ja jos heidän sivunsa on paljon laajemmat kuin sinun sivusi, niin älä yritä kamppailla heidän kanssa samoista hakusanoista. Tällöin pyri löytämään hakusanoja, joissa voisit päästä kärkeen.

Kilpaillun avainsanan kanssa on vaikeaa päästä Googlen hakutulosten kärkeen. Mitä haastavampi kilpailutilanne on, sitä enemmän optimointi vaatii työtä, aikaa ja rahaa. Kärkeen rankkautuminen voi kestää jopa vuosia, vaikka optimointi sinänsä tehtäisiin kunnolla. Valitse oman tasoisesi vastustajat, niin varmasti pääset kärkisijoille. Onnistuessasi ensin vähemmän kilpauluilla hakusanoilla, niin Google vähitellen alkaa luottamaan sinuun ja tulee nostamaan sijoituksia kautta linjan.

No missä avainsanoja käytetään?

Avainsanat ja On page optimointi avainsana sijoitus hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Avainsanoja käytetään sivulla strategisissa paikoissa

Otetaan esimerkki:

Olet kirjoittanut artikkelin, jossa kerrotaan allergisen kissan ruokinnasta. Olet valinnut avainsanaksi “allergisen kissan ruokinta”. Kerrot artikkelissa kattavasti, mistä asiassa on kysymys ja miten kissan elämää voidaan helpottaa. Sen jälkeen alkaa avainsanojen lisääminen.

Avainsanoja käytetään sivustolla paikoissa joista Google etsii niitä. Lisää päähakusanaa “allergisen kissan ruokinta” ja siihen liittyviä semanttisia avainsanoja seuraaviin paikkoihin:

 • sivun URL-osoite
 • seo-otsikko (page title)
 • metakuvaus (meta description)
 • H1-H3 otsikot
 • lihavoitu teksti
 • kursivoitu teksti
 • bullet-listat
 • kuvien alt-tekstit ja tiedostonimet
 • sivun sisäiset linkit
 • Videon otsikko

Hakusanojen määrä leipätekstissä vaihtelee artikkelin pituuden mukaan.

Jos artikkeli on lyhyt n. 300-600 sanaa niin käytä avainsanaa vähintään kolme kertaa leipätekstissä. Voit lisätä yhden heti tekstin alukuun, kerran keskivaiheilla ja sitten ihan lopussa. Tämä ei kuitenkaan ole täsmällinen ohje, ja tilanne riippuu todella paljon kilpailutilanteesta.

Jos pitkässä artikkelissasi on 2000 sanaa, niin avansanoja käytetään ainakin seitsemän kertaa. Aiheesta ja sisällöstä riippuen voit mai­ni­ta avain­sa­noja kym­me­niä­kin ker­to­ja. Lisää siis roh­keas­ti avain­sa­noja, mie­lum­min lii­an usein, kuin lii­an harvoin. Pidä silti tekstin sisältö selkeästi luettavana ja kiinnostavana.

Varaa SEO – auditointi ja kilpailutilanteen analysointi [MAKSUTON]

SEO – auditointi on tarkoitettu pienelle tai keskisuurelle yritykselle, joka tavoittelee tasaista kasvua. Tarvitsetko sinä uutta näkemystä yrityksesi markkinointiin? Varaa maksuton n. 60 min kestävä videopalaveri kanssamme.

VARAA SEO – auditointi

Avainsanat ostopolun eri vaiheissa

Asiakkaan matka ostopolku avainsana hakusana hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Mikä on avainsana 3

Eri avainsanoja käytetään ostopolun eri vaiheisa. Google-hakijoilla on erilaisia tarkoitusperiä ja tavoitteita. Yksi etsii vasta tietoa, toinen haluaa löytää tietyn brändin, kolmas on ostamassa ja viimeinen vasta vertailee tuotteita toisiinsa. Avainsanoja valittaessa on aina tärkeää kysyä itseltään kysymys: “miksi tiedonhakija käyttää juuri tätä hakusanaa ja mitä hän toivoo löytävänsä?” Eli mikä on hakijan hakuaikomus (eng. search intent)

Hakuaikomukset jaotellaan neljään eri luokkaan

01.Tiedonhaku (eng. informational intent)

Ostopolun alussa ihmiset etsivät vain tietoa heitä kiinnostavasta asiasta. He haluavat saada vastauksia konkreettiseen kysymykseen tai vain haluavat saada lisää infoa aiheesta.

Tässä vaiheessa avainsanoina käytetään kysymyksiä kuten; Millaiset ovat hyvät juoksukengät? tai Mitä on hakukoneoptimointi?

02.Brändihaku (eng. navigational intent)

Kun tiedonhakija tietää mitä firmaa tai tuotetta hakevat, niin he kirjoittavat hakukenttaa brändin nimen ja odottavat päätyvänsä yrityksen kotisivulle. Varmista että yrityksesi näissä hauissa Googlen kärjestä.

Brändihaun avainsanoina käytetään esimerkiksi Nike, Coca cola, Samsung jne…

03.Ostoaikomus (eng. transactional intent)

Ostoaikeessa oleva hakija tekee hakuja tuotteen tai palvelun nimellä ja etsii paikkaa, josta tuotteen voisi ostaa. Tällöin sivusi tulee löytyä hakutulosten kärkipäästä.

Ostamista ilmaisevia avainsanoina toimii yleensä sanat, joissa on mukana alku- tai loppuliitteet kuten; osta, hinta, mitä maksaa, edullinen, hyvä, mistä jne…

04.Vertaileva haku (eng. commercial intent)

Vertailuvaiheessa olevat hakijat lukevat eri tuotteiden arvosteluja ja pyrkivät valitsemaan mikä tuote vastaisi parhaiten heidän tarpeitaan. Tämä tiedonhakija on lähellä ostamista ja on päättänyt ostaa tuotteen lähitulevaisuudessa, mutta ei tiedä mitä vielä ostaa.

Vertaileva hakija kirjoittaa Googleen sanoja: arvostelu, kokemuksia, vaihtoehto jne…

Avainsanat osa sivuston sisältöstrategiaa

Markkinoinnin vuosikello sisältöstrategia avainsana hakusana tutkimus hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Mikä on avainsana 4

Avainsanatutkimuksessa löytyy yleensä iso määrä potentiaalisia avainsanoja, joita varten ei kotisivulla ole vielä tekstiä. Hyvät avainsanat kannattaa koota excel-taulukkoon ja luoda listan pohjalta julkaisuaikataulu, jolla uudet artikkelit kirjoitetaan.

Jos sivustosi on vielä uusi ja siellä ei ole liikennettä, niin suosittelen että optimoit kaikki artikkelit hyviin hakusanoihin. Myöhemmin kun olet saavuttanut Googlen silmissä uskottavuutta, voit lisätä artikkeleita mistä tahansa aiheesta.

Google Search Console ja hakutulosten seuranta

Google Search console avainsanoja hakusijoituksia hakumäärät hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Mikä on avainsana 5

Google Search Consolella seurataan avainsanojen määrää, näyttökertoja, hakusijoituksia sekä klikkauksia. Yhtenä parhaimpana Search Consolen käyttötarkoituksena pidän uusien hakutermien sijoitusten etsimistä. Jos huomaan että artikkelini sijoittuu tietyllä hakusanalla 10-15 sijalle, niin silloin pyrin optimoimaan artikkelin niin että se nousee ensimmäiselle sivulle sijoille 5-7.

98 % tiedonhakijoista ei ikinä mene katsomaan toiselle hakutulossivulle.

Sen lisäksi löydän Search Consolesta sellaisia termejä, joita en ole käyttänyt artikkeleissani, mutta silti Google näyttää sivuni niiden yhteydessä. Lisään usein uudet avainsanat artikkelini loppuun joko uusina kappaleina tai sijoitan niitä vanhan tekstin joukkoon strategisiin paikkoihin kuten otsikoihin ja kuvien alt-teksteihin.

Avainsanat, taivutusmuodot ja semanttiset LSI-hakusanat

Synonyymi semanttinen sama aihe avainsana hakusana hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Mikä on avainsana 6

Googlen AI hakukone viisastuu vuosi vuodelta ja ymmärtää taivutusmuotoja ja synonyymeja. Mutta varmistaaksesi nopean sijoittumisen hakutuloksissa, niin käytä urlissa, page title:ssa ja H1:ssä täsmällisiä avainsanan muotoja.

Oman kokemukseni mukaan Google näyttää hyvin optimoituja sivuja semanttisten LSI-hakusanojen yhteydessä, vaikka itse sanaa ei sivulta löytyisikään. Mitä kattavammin aiheesta kirjoitetat, sitä paremmin Googlen hakukone ymmärtää sivun tarkoituksen ja osaa näyttää sitä osuvissa hauissa.

Semanttisten LSI-avainsanojen lisääminen sisältöön on hakukoneoptimointia parhaimmillaan.

Vinkki: LSI hakusanoja löydät Googlen hakutulossivulta alimmaisena otsikolla “Aiheeseen liittyvät haut”

Avainsanojen määrän lisääminen tuo lisää liikennettä kotisivulle

liikenne kotisivu verkkosivu nettisivu avainsana hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Mikä on avainsana 7

Avainsanoja ei määritellä vain määrittelyn ilosta, vaan niiden tarkoitus on tuoda lisää kävijöitä verkkosivustolle. Mitä usemmalla avainsanalla sivu rankkautuu sitä enemmän sinne tulee kävijöitä.

Jos kohdistat hakukoneoptimointi toimenpiteet vain suppeaan joukkoon hakusanoja, niin häviät asiakkaiden määrässä kilpailijalle, joka pyrkii kasvattamaan sivun hakusanojen määrää. Google Search Consolesta löydät dataa siitä kuinka monella eri hakusanalla sivustoasi näytetään Googlessa.

Avainsanat tärkeitä Googlen mainonnassa

Google ads adwords mainonta hakutermiraportti avainsanat hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Mikä on avainsana 8

Oikein vali­tut avain­sa­nat rat­kai­sevat näky­vyy­den myös Google Ads mainonnassa. Voit hyödyntää samaa avainsanalistaa, jonka loit hakukoneoptimointa varten.

Usein mainosten kanssa kannattaa tavoitella hakusanoja, joissa et vielä pysty kilpailemaan orgaanisissa hakutuloksissa. Hakukoneoptimointia ja hakusanamainontaa kannattaa tehdä yhtä aikaa. Usein optimoinnin alkuvaiheessa liikennettä kannattaa hankkia sivustolle mainosten kanssa.

Google Ads tililtä löytyy avainanaraportti, josta löydät lisää avainsanoja avainsanalistaasi. Avainsanaraportin voi tilata omaan sähköpostiin ja siitä löydät täsmälliset ihmisten käyttämät hakutermit. Äärimmäisen hyödyllinen raportti. Voit lisätä näitä sanoja jo valmiiksi sisältöön.

Avainsanojen valinta mainoskampanjaan

Osuvien ja tehokkaiden avainsanojen valinta on yllättävän iso osa Google AdWords -mainoskampanjan rakentamista. Ensimmäisen mainoskampanjan rakentaminen saattaa tuntua tuskastuttavan vaikealta, ellei tiedä täsmällisesti mitkä ja millaiset avainsanat toimivat parhaiten. Kampanjan rakenteen perustana olevat avainsanat tulee siis miettiä tarkkaan ja sillä ajatuksella, että ne palvelevat sekä mainostajaa että käyttäjää.

Avainsanojen suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä avainsanojen relevanttius korreloi usein mainoskampanjan menestyksen kanssa.

Pitkän hännän avainsanat eli long tail keywords

Long tail avainsana SEMRUSH
https://ru.semrush.com/kb/685-what-are-long-tailed-keywords

Long tail – avainsanat ovat yleensä 3-5 sanan hakufraaseja. Long tail ei viittaa hakusana pituuteen vaan se viittaa siihen että näitä sanoja on paljon. Usein avainsanatyökalut näyttävät näissä nollaa kuukausittaisten hakujen yhteydessä, mutta oikeasti niitä haetaan muutaman kerran. Suosittelen tekemään artikkeleita näistä pitkän hännän avainsanoista, sillä niiden kanssa on mahdollista päästä hakutulosten kärkeen.

On parempi olla long tail-hakusanoilla kolmen parhaan joukossa, kuin kilpailluilla hakusanoilla toisella sivulla. Jotta sivusto alkaa menestyä, niin sillä täytyy olla ykkösijoituksia jossain hakutuloksissa.

Lue lisää artikkelista: Mitä ovat pitkän hännän avainsanat?

Avainsanat ja Youtube-video

Youtube avainsanat hakutermit hakufraasit hakukoneoptimointi turku tampere helsinki SEO Kari Nieminen
Mikä on avainsana 9

Myös videot on hyvä tapa hyödyntää avainsanoja. Nimeä videon otsikko avainsanan perusteella ja lataa video Youtubeen ja upota se sivulle.

Google omistaa Youtuben, joka on maailman toiseksi suurin hakukone. Youtube indeksoi uudet videot 15:ssa minuutissa ja muodostaa yhteyden videon ja kotisivusi välille. Video nopeuttaa uuden sivun indeksoitumisessa myös Googlen normaaleihin hakutuloksiin.

Yhteenveto – ryhdy hommiin

Jos siis sivusi eivät tällä hetkellä löydy riittävän hyvin, ryhdy hommiin! Jo parissa kuukaudessa voi tapahtua merkittävää edistystä. Jossain vaiheessa huomaat sivujesi olevan ykkösenä monilla hakusanoilla.

01. Aloita hakukoneoptimointi avainsanojen määrittelystä!

Mie­ti jokai­nen avain­sa­na tar­kas­ti ja laa­di näis­tä lis­ta. Pidä lista aina esillä kun teet markkinointityötä. Varmista että kaikki yrityksessäsi markkinoinnin tai mainnonan parissa työskentelevät hyödyntävät listaa. Kun sinulla on luettelo merkityksellisistä avainsanoista, voit alkaa käyttää niitä markkinoinnissasi. Käytä niitä:

 • verkkosivustosi otsikossa ja metatunnisteissa
 • verkkosivustosi sisällössä
 • Sähköpostimarkkinointikampanjoissasi
 • PPC-mainoskampanjoissa
 • sosiaalisen median viesteissä

02. Luo taistelusuunnitelma valittujen avainsanojen perusteella

Hyvien avainsanojen löydettyä on syytä ryhtyä tekemään ”taistelusuunnitelmaa”, eli millä toimenpiteillä saadaan avainsana nousemaan hakutuloksissa paremmille sijoille. Tämän työn osuus saattaa kestää pitkään tai sitten tehdään pikaisesti suunnitelma ja ryhdytään töihin, jotta saadaan projekti alkuun.

Usein kysyttyä avainsanoista

Mitä hyötyä on negatiivisista avainsanoista?

Negatiiviset avainsanat ovat tärkeä osa Google Ads -kampanjaa. Lisäämällä negatiivisia avainsanoja mainosryhmään voit varmistaa, että mainoksesi näytetään mahdollisimman relevantille yleisölle. Jos esimerkiksi myyt verkossa kukkia, voit lisätä negatiiviseksi avainsanaksi sanan “häät”. Näin mainoksesi näytetään vain ihmisille, jotka etsivät kukkia, eikä niille, jotka etsivät häiden juhlapaikkaa tai järjestelijöitä. Näin vältät rahan tuhlaamisen sellaisten ihmisten klikkauksiin, jotka eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä myyt. Lisäksi valitsemalla huolellisesti negatiiviset avainsanat voit parantaa mainossijoitustasi.

Mitä hyötyä on pitkien avainsanojen käyttämisestä hakukoneoptimoinnissa kun verkkosivuston sijoitus hakutuloksissa halutaan optimoida?

Verkkosivuston omistajana etsit aina tapoja saada uusia kävijöitä sivustollesi. Vaikka tavoitteen saavuttamiseen voi käyttää useita strategioita, niin yksi tehokkaimmista tavoista on hyödyntää pidempiä hakusanoja. Niiden tehokkuuteen on useita syitä. Ensinnäkin, koska ne vastaavat tarkemmin hakijan hakuun, niiden kilpailu on yleensä vähäisempää kuin lyhyempien avainsanojen. Tämä tarkoittaa sitä, että pitkien avainsanojen rankkaaminen hakusivun yläreunaan on helpompaa, mikä osaltaan lisää orgaanista liikennettä. Toiseksi pitkät avainsanat konvertoivat yleensä paremmin kuin lyhyemmät avainsanat. Tämä johtuu siitä, että pitkiä hakusanoja käyttävät ovat yleensä pidemmällä ostosyklissä ja ostavat siksi todennäköisemmin tuotteen tai palvelun verkkosivustoltasi. Kolmanneksi pitkät avainsanat voivat auttaa sinua houkuttelemaan kohdennetumpaa yleisöä. Kohdistamalla tietyt ilmaukset voit varmistaa, että sivustollesi tulevat kävijät ovat todennäköisemmin kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista. Tämän seurauksena sivustosi kautta tulee laadukkaampia ja määrällisesti parempia kävijöitä, joista todennäköisemmin tulee asiakkaita.

Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästekäytännön Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close