SEO konsultti: takaan varmat tulokset – pyydä ilmaista konsultointia!

SEO konsultti osaaja

Mitä SEO konsultti tekee?

SEO konsultti Kari Nieminen Tiivistetysti SEO konsultin tehtävä on auttaa yritystäsi löytymään Googlen orgaanisista hakutuloksista, silloin kun asiakkaasi etsivät tarjoamiasi tuotteita tai palveluita.

Tässä artikkelissa kerron tarkkaan mitä SEO konsultti tekee ja mitä sinun tulee ottaa huomioon harkitessasi yrityksellesi hakukoneoptimoinnin kumppania!

“Teen hakukoneoptimointia aina täydellä sydämellä”

SEO konsultti Kari Nieminen – 0400125160

 

SEO spesialisti henkilökuva

Hakukoneoptimoinnin asiantuntija eli SEO spesialisti on henkilö, jolla on hyvin erikoistunutta osaamista digitaalisen markkinoinnin alalla. Hän ymmärtää miten asiakkaita tuodaan yrityksen kotisivulle orgaanisesti Googlen hakukoneesta.

Tämä vaatii paljon suunnittelua, strategiatyötä, luovuutta ja myös jämäkkää toteutusta – joka onkin yksi minun vahvuuksistani.

Mutta mitkä asiat ovat varsinaisesti SEO konsultin vastuulla ja mitä sinun tulisi ottaa huomioon valitessasi uuden seo asiantuntijan sivuston liikenteen kasvattamiseen.

SEO asiantuntijan palkkaamisen tavoitteet

Jokaisen joka harkitsee hakukoneoptimoinnin asiantuntijan palkkaamista, täytyy miettiä mistä tuloksista on halukas konsultille maksamaan? Jokaisen yrityksen tavoitteet ovat erilaisia mutta useimmiten halutut tulokset ovat jokin tai useampi alla olevista:

Auttaa yritystäsi löytymään netistä silloin kun asiakkaat sinua etsivät: Ei ole mitään järkeä käyttää aikaa, resursseja ja rahaa verkkosivun sisällön tuottamiseen jos kukaan ei löydä yritystäsi Googlen hakutuloksista.

“SEO asiantuntijan tehtävä on luoda tehokas sisältöstrategia ja optimoida sivuston olemassaolevat sivut niin että ne nousevat Googlen etusivulle.”

Auttaa sinua säilyttämään sijoituksesi ja asemasi markkinoilla (Googlessa): Mitä enemmän kilpailijasi panostaa oman digitaalisen kiinteistönsä rakentamiseen, niin sitä vähemmän siellä on tilaa sinulle. Sanonta onkin että jos haluaa jotain piilottaa, niin se kannattaa piilottaa Googlen kakkossivulle.

“SEO konsultin tehtävä on varmistaa että yrityksen sivustolla on jatkuvasti kasvava määrä liikennettä, vuodesta toiseen.”

Auttaa sinua pysymään asiakkaiden silmien edessä: Jos et sijoitu yrityksellesi tärkeillä avainsanoilla Googlen etusivulle, niin sinua ei ole olemassa. Omien tilastojeni mukaan yli 97 % kaikista klikkauksista tulee etusivun sijoituksille. Usein yrittäjät ihmettelevätkin minulle aloituspalaverissa että miksei heidän sivustoaan näy tietyllä avainsanalla, vaikka kilpailija näkyy. Kun tutustumme tarkemmin, niin hänen kotisivullaan ei ole kertaakaan mainittu kyseistä sanaa.

“SEO konstultin tehtävä on varmistaa että näyt kaikissa liiketoimintasi tärkeissä hakusanoissa Googlen etusivulla”

Auttaa sinua tekemään dataan perustuvia markkinointipäätöksiä: SEO konsultin tulee tehdä dataa perustuvia päätöksiä. He seuraavat koko ajan avainsanojen sijoituksia tietyillä avainsanoilla. Kun sijoitukset heikkenvät tietyn avainsanan kohdalta, niin hän viipymättä optimoi sivustoa lisää, jotta sijoitus saadaan palautettua.

“SEO konsultti monitoroi koko ajan sivustosi sijoituksia ja sijoitusten muuttuessa tekee tarvittavia korjausliikkeitä.”

 

SEO konsultin toimenkuva ja tehtävät

Hakukoneoptimointi vaatii asiantuntijalta jatkuvaa lisäkouluttautumista ja dataa perustuvaa testaamista, joten miten yritys osaa palkata oman yrityksen tilanteeseen sopivan SEO konsultin. Mitä SEO spesialistin tulisi konkreettisesti osata tehdä?

Hänen tuntee SEO toimialan muutokset ja trendit

SEO on toimialana aika nuori ja vaikka alalla tunnetaan paljon vakiintuneita hyviä käytäntöjä, se muuttuu koko ajan. Eli SEO spesialistin täytyy päivittää koko ajan tietojaan alan uusimmista toimivista käytännöistä, sillä Google on käytännössä siirtynyt jatkuvaan hakualgoritmin päivitykseen ja hakukoneoptimoijien täytyy koko ajan seurata miten sijoitukset muuttuvat päivitysten tullessa voimaan.

Hänen osaa laadukkaan avainsanatutkimuksen

Ihmisten käyttämien hakusanojen tuntemus on hakukoneoptimoinnin ja sisältömarkkinoinnin perusta. Yritykselle oikeiden hakusanojen valinta on kaikki kaikessa, sillä jos ei ole mitään järkeä olla ykkösenä hakusanoilla joita kukaan yrityksen asiakkaista ei edes käytä. Jokaisella konsultilla on omat menetelmänsä miten he lähestyvät avainsana-tutkimusta, se on ihan ok. Eniten käytettävien avainsanojen valinta riippuu yrityksen toimialan kilpailutilanteesta. Jos olet täysin näkymätön, niin sinun ei kannata alkuvaiheessa kilpailla eniten haetuista hakusanoista, vaan ensin on päästävä kärkisijoill e vähemmän haetuilla ja vähitellen nostettava haastetasoa.

Sivujen sisäinen hakukoneoptimointi (on-page seo)

Avainsanatutkimusen jälkeen tulee itse sivuston sisäisen optimoinnin vuoro. Usein SEO konsultit tekevät myös konkreettista optimointityötä ja osaavat käyttää avainsanoja oikeissa paikoissa sivua. Tämän lisäksi konsultin tulee ymmärtää päähakusanan lisänä käytettävät hakusanan variaatiot, synonyymit ja semanttiset sanat, joiden avulla kerrotaan selkeämmin hakukoneille mistä kaikista asioista sivulla puhutaan ja vältetään pääavainsanan liiallista käyttöä.

Tekninen SEO (techinal SEO)

“He osaavat analysoida ja paljastaa mahdollisia teknisiä ongelmia, jotka vaikuttavat negatiivisesti sivun sijoittumiseen”

SEO konsultin tulee osata toteuttaa sivuston tekninen audiointi ja toimia läheisessä yhteistyössä koodajien kanssa ongelmia ratkaistaessa. Teknisen hakukoneoptimoinnin avulla varmistetaan että crawlerit ja indeksointinbotit pääsevät esteettä lukemaan kaikki halutut verkkosivuston sivut ja että käyttäjäkokemus on sujuvaa niin mobiilissa kuin työpöytäversiossakin.

Ulkoinen hakukoneoptimointi (off-site SEO)

“Asiantuntija ymmärtää ulkoisten linkkien merkityksen ja osaa hankkia niitä jos menestys orgaanisissa hakutulokssa vaatii sen”

Ulkoinen hakukoneoptimointi on olennainen osa menestyksellistä SEO-strategiaa. Laadukkaat ulkoiset linkit kertovat hakukoneille sivustosi auktoriteetista ja uskottavuudesta, toimien suosituksina sinun verkkosivullesi.

Linkkien hankkiminen on taidetta ja tiedettä, johon käytän erilaisia menetelmiä. Paikallisten hakemistojen linkit ovat tehokkaita parantamaan paikallista näkyvyyttäsi. Asiakasyritysten ja yhteistyökumppanien sivuilta saadut linkit nostavat sivustosi luotettavuutta. Vieraspostaukset, joitka kirjoitan ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti, houkuttelevat luonnollisia linkkejä ja nostavat sivustosi auktoriteettia. Sosiaalisen median kanavat tarjoavat myös arvokkaita linkkejä, sillä ne tuovat sivustollesi näkyvyyttä ja lisäävät siten mahdollisuutta saada ansaittuja linkkejä.

B2B hakukoneoptimoinnissa linkkien hankinnassa on omat erityispiirteensä, ja hyödynnän näitä taitavasti. Esimerkiksi, linkit voivat tulla kauppakamareista, teollisuusjärjestöistä, kumppaniyritysten blogeista ja tapahtumasponsoroinnista. Monipuolinen ja strategisesti suunniteltu linkkien hankinta auttaa parantamaan sivustosi näkyvyyttä ja asemaa hakukonetuloksissa.

Analytiikkaan perustuvaa päätöksentekoa

Vaikka SEO tulokset ovat itsessään pitkäaikaisia, niin kilpailu on kuitenkin koko ajan läsnä ja kilpailjat tekevät omia toimenpiteitään ja konsultti osaa kertoa dataan perustuvaa tietoa siitä mitä kannattaa seuraavaksi tehdä. Varmista että valitsemasi hakukoneoptimoija perustaa tietonsa Google Search Consolesta ja Google Analyticsistä saatavaan dataan.

SEO sisältää aina testaamista ja suunnan muutoksia

Joten varmista että valitsemasi kumppani on valmis muuttamaan SEO strategian painotuksia tarvittaessa.

 

Jokaisen SEO konsultin on osattava nämä

Hakukoneoptimoinnin asiantuntija erikoistuu yleensä johonkin hakukoneoptimoinnin osa-alueeseen. Sillä hakukoneoptimointi toimialana sisältää monia toisistaan poikkeavia osa-alueita kuten käyttäjäkokemus, sisäinen hakukoneoptimointi, ulkoinen hakukoneoptimointi, sisällöntuontanto, tekninen hakukoneoptimointi, verkkokaupan hakuoneoptimointi, sosiaalisen median SEO ja paikallinen hakukonenäkyvyys, raapaisten vain pintaa. Yksi asiantuntija ei voi millään osata näitä kaikkia täydellisesti, jolloin hakukoneoptimoija usein tekeekin yhteistyötä joko yrittäjän kanssa tai markkinointitoimiston kanssa. Olen kuitenkin listannut taitoja jotka jokainen SEO osaaja hallitsee jollain tasolla.

 • Todistetut tulokset. Ammattitaitoinen hakukoneoptimoinnin asiantuntija on ylpeä tekemisestään ja kerää jatkuvasti dataa seo kampanjoiden tuloksista ja pystyy näyttämään uudelle asiakkaalle miten on auttanut vastavaassa tilanteessa ollutta vanhaa asiakastaan. Tulosten pitää puhua nopeasti puolestaan, jotta keskustelu voidaan siirtää mahdollisimman nopeasti siihen mitä uusi asiakas haluaisi omalla yritystoiminnallaan saavuttaa.

 

 • Kyky nähdä ns BIG PICTURE! Eli miten SEO kampanjat tukevat yrityksen liiketoimintaa ja auttavat saavuttamaan strategiset tavoitteensa. SEO kampanjat ovat yleensä pitkäkestoisia ja niiden avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen kyvykkyyteen hankkia asiakkaita. Samalla konsultin pitää osata yhdistää SEO strategia yrityksen muihin asiakashankinta pyrkimyksiin sosiaalisen median markkinoinnin kanssa, PR:n, hakusanamainonnan ja verkkosivuston kehittämisen kanssa.

 

 • Kyky luoda kustomoituja ratkaisuja asiakasyrityksen tarpeisiin: Monilla yrityksillä voi olla samankaltaisia hakukoneoptimoiti tarpeita, mutta usein kaikille ei sovi standardi-ratkaisu. Jokainen yritys yleensä on eri kohtaa SEO taipalettaan, jolloin paras hakukoneoptimoinnin strategia on uniikki. Joskus standardoidut ratkaisut toimivat, mutta joskus ne eivät vaan toimi. Tämän takia SEO asiasta kuule niin ristiriitaisia tarinoita. Joskus jokin on toiminut tosi hyvin ja joskus tulokset on jäänyt saamatta. Tähän yleensä auttaa data seuraaminen ja joustava suunnan muutos sekä yrityksen että konsultin puolelta.

 

 • Kokemus: Kokemus on kaksiteräinen miekka. Joskus kokeneet hakukoneoptimoijat ovat jääneet jumiin omiin taktiikoihinsa eivätkä adaptoidu muuttuviin tilanteisiin. Mutta SEO ala on aina ollut muutoksen kourissa, jolloin hakukoneoptimoijat ovat tottuneet muutoksiin omissa rutiineissaan ja osaavat lähestyä haastetta uudella tavalla algoritmien muuttuessa.

 

 • Arvon ja tulosten selittäminen: Monet yritykset ovat kuulleet että hakukoneoptimointi on tärkeää ja että sivuston pitää löytyä myös löytyä Googlen orgaanisista hakutuloksista. Mutta silti siitä ei tajuta oikein mitään. Hakukoneoptimointiin liittyy niin paljon pieniä yksityiskohtia, joiden hallitseminen ja tekeminen on erittäin tärkeää, mutta niitä ei hyödytä selittää asiakkaalle, koska ne eivät kuulosta kovinkaan tärkeiltä ja merkittäviltä. Hakukoneoptimoinnin asiantuntijan on opeteltava selittämään asiakascasejen avulla arvo asiakkaalle. Ennen kuin aloitan työni, käytän riittävästi aikaa selittääkseni todella tarkkaan miten hakukoneoptimointi tulee tuomaan sinulle asiakkaita.

 

Ota yhteyttä SEO asiantuntijaan 0400 125160

Olen valmis ottamaan lisää haasteita ja nostamaan yrityksesi oman toimialasi kärkeen.

Varaa ilmainen konsultointi = aika videopalaverin muodossa. Kehitän sinulle voittavan SEO suunnitelman.

Konsultointi tulee avaamaan sinulle uuden maailman ja oivallat miten sinäkin voit saada lisää “ilmaista liikennettä” Googlesta.

Olen erikoistunut seuraaviin optimoinnin osa-alueisiin:

 • B2B hakuoneoptimointi
 • SaaS hakukoneoptimointi
 • Palveluyritysten hakukoneoptimointi, johon liittyy vahvasti paikallinen hakukoneoptimointi
 • Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Näiden toteuttamiseen käytän seuraavia vaativia seo-menetelmiä:

 • Programmatic SEO
 • Product led SEO
 • Entiteetti ja semantinen SEO

 

Ystävällisin terveisin,
Digitaalisen markkinoinnin konsultti ja SEO asiantuntija Kari Nieminen

Lue lisää: Hakukoneoptimointi opas 2023

Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästekäytännön Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close