Ulkoinen hakukoneoptimointi – laaja tietopaketti eri tekniikoista

Ulkoinen hakukoneoptimointi seo kari nieminen

Tässä artikkelissa kerrotaan miten ulkoinen hakukoneoptimointi toimii ja miten voit hyödyntää sitä parantaaksesi sivustosi näkyvyyttä.

Mitä on ulkoinen hakukoneoptimointi eli offsite optimointi?

Ulkoinen hakukoneoptimointi sisältää kaikki SEO taktiikat, jotka eivät sisällä verkkosivustollasi tehtävää työtä sisällön päivittämisen kanssa ja uusien artikkelien julkaisujen kanssa. Aikoinaan ulkoista hakukoneoptimointia pidettiin synonyyminä ulkoisten paluulinkkien rakentamiselle, mutta todellisuudessa tämän lisäksi on olemassa monia ulkoisen optimoinnin SEO taktiikoita, joita käymme tässä artikkelissa läpi. Mutta kerrataan vielä mitä eri hakukoneoptimoinnin muodoilla tarkoitetaan.

Miten ulkoinen hakukoneoptimointi eroaa muista optimoinnin osa-alueista

SEO taktiikat voidaan jaotella kolmeen eri luokkaan, mutta mikä on niiden ero!

Ulkoinen hakukoneoptimointi

 • Ulkoinen hakukoneoptimointi kattaa kaikki ne toimenpiteet, jotka tehdään verkkosivustosi ulkopuolisissa sivustoissa.
 • Sisäinen hakukoneoptimointi kattaa kaikki sivustolla tehtävät toimenpiteet, jotka auttavat hakukonetta ymmärtämään sisältösi paremmin ja siten rankkautumaan. Näitä ovat esimerkiksi sisällöntuotanto, metatietojen optimointi, kuvien hakukoneoptimointi ja monet muut tehtävät.
 • Tekninen hakukoneoptimointi viittaa toimenpiteisiin jotka suoraan helpottavat sivuston indeksoitavuutta ja crawlausta hakukoneiden “silmissä”. Näihin kuuluvat esimerkiksi sivuston latausnopeuden parantaminen, jäsenneltyjen tietojen lisääminen, sivukarttojen ylläpito sekä paljon muuta.

Miksi ulkoinen hakukoneoptimointi on tärkeää?

Ajattele ulkoista hakukoneoptimointia erilaisina taktiikoina rakentaa sivustosi domain auktoriteettia (eng. Domain Authority, DA). Jokaiselle sivulle on määritelty oma domain auktoriteetti, ja jos sivustosi DA on matalampi kuin kilpailijasi, niin voi olla että et pärjää hakutuloksissa vaikka sivusi sisältö olisi parempaa kuin kilpailijallasi. Korkeamman DA luvun omaavat sivustot rankkautuvat korkeammalle hakutuloksissa kuin matalan auktoriteetin sivustot, koska hakukoneet pitävät niitä uskottavampina, relevantteina sekä luotettavimpina. Tästä syystä jokaisen verkkkosivuston tulisi pyrkiä viestittämään hakukoneille että ihmiset pitävät julkaisuistasi, jakavat niitä mahdollisimman paljon sekä ja linkittävät sivustoosi mahdollisimman usein somesta ja muilta verkkosivustoilta. Vaikka perinteinen linkkien rakentaminen on tunnetuin ulkoisen hakukoneoptimoinnin taktiikka, niin sen lisäksi niitä on monia muita. Tutustaan niihin.

12 tehokasta ulkoisen hakukoneoptimoinnin taktiikkaa

Tässä artikkelissa tutustutaan 12 eri tekniikkaan, joilla voit kasvattaa sivuston auktoriteettia ja orgaanista hakuliikennettä:

 1. Paluulinkkien rakentaminen
 2. Brändimainintojen määrän kasvattaminen
 3. Sisältömarkkinointi
 4. Digitaalinen PR
 5. Paikallinen hakukonenäkyvyys
 6. Sosiaalinen media SEO
 7. Keskusteluryhmät, palstat ja foorumit
 8. Vaikuttajamarkkinointi
 9. Vieraspostaukset
 10. Podcastit
 11. Arvostelut ja maineenhallinta
 12. Sisällön syndikointi

01.Paluulinkkien rakentaminen

Paluulinkkien eli backlinkkien rakentaminen muilta sivustoilta omalle verkkosivustolle on edelleen tärkein ulkoisen hakukoneoptimoinnin taktiikka. Google algoritmin sisältämä PageRank -osa kertoo siitä.

Linkitysten hankkiminen korkean domain auktoriteetin omaavilta sivustoilta auttavat verkkosivuasi asemoitumaan myös alasi auktoriteettina. Google pitää näitä muilta sivuilta tulevia linkkejä luottamuksen osoituksena sivustoasi kohtaan. Sen takia onkin tärkeä ymmärtää mitä sinun tulee ottaa huomioon hankkiessasi backlinkkejä sivustollesi juuri sinun toimialallasi.

Ensinnäkin sinun tulisi aina panostaa enemmän linkkien laatuun kuin linkkien määrään. Eli pyri hankkimaan ensisijaisesti linkkejä omaa DA lukuasi korkeammilta verkkosivustoilta, ja sen jälkeen monipuolista linkkiprofiiliasi matalamman tason linkeillä.

Linkkien rakentaminenkaan ei toimi tyhjiössä, vaan kilpailet tässäkin kuten sisäisessä hakukoneoptimoinnissa kilpailijoitasi vastaan. Tämän takia jokaisen tulisi tutustua kilpailjoiden hankkimiin linkkeihin ja analysoida niitä ja pyrkiä hyödyntämään saamaasi tietoa ja hankkimaan itselle vastaavat linkit, varsinkin jos niistä olisi saatavissa laadukasta liikennettä ja lopulta nouseva domain auktoriteetti. Seuraavassa käydään läpi muutaman tärkeä linkkien laatuun vaikutttava tekijä:

Domain auktoriteetti (DA)

Domainin auktoriteetin tärkeys on tässä vaiheessa selvä, mutta mistä sivuston auktoriteetin voi tutkia. Auktoriteetin mittaamiseen on olemassa useimpia menetelmiä, tunnetuimpia niistä ovat MOZ Domain Authority (DA) ja SemRushin Authority Score (AS). Nämä molemmat antavat erilaiset luvut ja perustuvat hieman erilaisiin mittaustapoihin. Tässä artikkelissa käsitellään näitä yleisluonteisesti.

SemRushin Authority Score yhdistelmä erilaisia mittareita, jotka kokonaisuutena kertovat kuinka voimakas sivulta/sivustolta saatava backlinkki on. Lukema perustuu SemRushin keräämään dataan:

 • Kuinka monta ja minkä laatuista backlinkkiä sivulle löytyy netistä
 • Kuinka monesta eri domainista ja IP:stä sivulle linkitetään
 • Onko linkki dofollow vai nofollow linkki?
 • Orgaanisen liikenteen määrä (SemRushin sijoitukseen perustuvasta raportista)
 • Sivuston kävijämäärä (SemRushin omasta raportista)

Voit tarkistaa verkkosivullesi osoittavat linkit ja niiden auktoriteetin SEMRushin ilmaisesta Backlink Analytics työkalusta.

Domain auktoriteetti Authority Score seokarinieminen

Vasemmalla ensimmäisessä sarakkeessa näet sivun auktoriteetti luvun AS. Mitä suurempi luku on niin sitä parempi on sivun domain auktoriteetti. Korkein luku on 100 ja matalin 0.

Voit tutkiä samalla työkalulla myös kilpailijoidesi linkkiprofiilia ja löytää sieltä potentiaalisia sivustostoja, joista voisit yrittää hankkia linkityksiä.

Linkit eri domaineista

Toinen tärkeä mittari linkkien rakentamisessa on linkittävien verkkotunnusten määrä. Tutkimusten mukaan tämä on jopa tärkeämpi tekijä kuin linkkien kokonaismäärä. Eli mitä usemmasta eri domainista pystyt hankkimaan linkkejä sitä parempi. Jos samasta domainista tulee paljon linkkejä, niin niiden arvo ei nouse suhteessa niiden määrän kasvuun. Eli pyri monipuolistamaan linkittämien domainien määrää.

SEMRushista löydät myös eri domaineista tulevat linkit termillä Referring domains ja eri IP:t löydät termillä Referring IPs.

Viittaavat verkkotunnukset sekä viittaavat IP osoitteet

Linkittävän sivuston sisällöllinen teema eli topical relevance

Linkin arvo sivustollesi on korkeampi mitä lähempänä sivuston teema on omaasi. Pyri hankkimaan linkkejä mahdollisimman paljon samalta tai ainakin mahdollisimman läheltä omaa toimialaasi. Kun linkkittävä sivu kertoo samoista teemoista ja aiheista kuin sinunkin verkkosivusi, niin saat eniten hyötyä linkistä. Esimerkiksi jos toimit matkailualalla, niin sinun kannattaa hankkia linkkejä matkailublogeista ja kaikesta mikä käsittelee matkailua. On kuitenkin hyvä hankkia linkkejä myös toimialan ulkopuolisista sivustoista, sillä ne tekevät verkkosivuston linkkiprofiilista Googlen silmissä luonnollisemman. Sillä kaikilla sivustoilla on linkkejä monesta eri lähteestä eikä niitä voi itse kontrolloida.

02.Brändimainintojen määrän kasvattaminen

On yleisesti tunnettua että Google palkitsee paremmilla hakusijoituksilla yrityksiä, joiden brändi on tunnetumpi kuin toisten saman alan yritysten. Ja juuri siksi jokaisen yrityksen tulisi ottaa brändityö osaksi laajempaa SEO – ja markkinointistrategiaa sekä osaksi ulkoisen hakukoneoptimoinnin taktiikoita. Mutta miten brändin levittäminen ja ulkoinen hakukoneoptimointi voidaan liittää toisiinsa sekä miten tuloksia voidaan mitata?

Brändihaut

Brändihaku tarkoittaa tilannetta jossa tiedon etsijä kirjoittaa Googleen yrityksen brändin nimen eikä ainoastaan haluamaansa hakusanaa. Hän kirjoittaa Googleen esimerkiksi Coca Cola eikä kasviuutejuoma tai hän kirjoittaa DNA etsiessään puhelinliittymä. Brändihakuihin voidaan laskea yrityksen nimen lisäksi myös, tuotteiden tai palveluiden nimiä tai esimerkiksi yrityksen tärkeimmän edustajan nimi. Brändityön tulokset näkyvät esimerkiksi Google Search Consolesta kasvavana brändinimien käyttönä hakusanoissa.

Kuva Google Search Console

Isommat brändit voivat tutustua brändin kehittymiseen myös Google Trendsin avulla. Sen avulla voit tutustua miten brändihaut ovat kehittyneet vuodesta 2004 asti.

Kuva Google Trends

Brändihakujen lisäksi on tärkeää tarkastella Googlen hakutuloksia kun kirjoitat brändisi nimen Googlen hakukenttään. Miltä brändisi hakusivu (eng. brand SERP) näyttää? Tuloksista näe mitä yrityksestäsi puhutaan ympäri internettiä.

 • Onko yrityksestäsi mainintoja domain auktoriteetiltaan tärkeillä sivustoilla?
 • Onko yritykselläsi oikealla näkyvä Googlen tietopaneeli?
 • Onko yrityksesi edustettun kuvahauissa? Entä videohauissa?
 • sekä paljon muuta

Kun pyrit rakentamaan brändiä aktiivisesti, niin tulet huomaamaan että verkkosivustollesi linkitään ilman omaa tietoista vaikuttamistasi.

03.Sisältömarkkinointi

Yleensä sisältömarkkinointia ei ole totuttu ajattelemaan osana ulkoista hakukoneoptimointia, vaan sitä pidetään enemmän sisällöntuotantona yrityksen verkkosivustolle. Mutta kun ajatellaan vähän laajemmin, niin sisältömarkkinointi käsittää sekä sisäisen että ulkoinen hakukoneoptimoinnin taktiikoita. Se että julkaisee sivustolla hyviä ja informatiivisia artikkeleita on vain osa kokonaisuutta. Voit myös tietoisesti pyrkiä tekemään sitouttavaa sisältöä, jota on helppo promotoida ja joka houkuttelee linkittämään siihen muilta sivustoilta. Tyypillisiä luonnollisia linkkejä houkuttelevia sisältöjä ovat:

 • Informatiiviset kärkisijoilla olevat blogiartikkelit
 • Infograafit
 • Kyselytulokset, tutkimukset ja itse tutkimukset
 • E-kirjat ja whitepapers

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa että kun olet luonut hyvän sisällön, niin kerro siitä mahdollisimman laajasti eri digitaalisen kanavissa. Käytä hyväksesi linkkien rakentamisstrategioita, sosiaalista mediaa, vieraspostauksia ja PR:ää. Vähitellen sisältösi kerää luonnollisesti linkkejä muilta sivustoilta.

04.Digitaalinen PR

PR ja hakukoneoptimointi olivat aikaisemmin täysin erillisiä markkinointimuotoja, mutta viime aikoina niiden välinen raja-aita on hämärtynyt ja PR-julkaisuista on tullut tehokas ulkoisen hakukoneoptimoinnin taktiikka. Suomessa menetelmä ei ole niin tuttu, mutta kansainvälisessä hakukoneoptimoinnissa tämä on erittäin suosittu ja tehokas menetelmä hankkia linkkejä isoja määriä hyvän tarinan ja siihen liittyvien linkitettävien sisältöjen kanssa. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan keskimääräinen PR SEO kampanja tuottaa 10-24 linkitystä uusista domaineista.

PR auttaa ulkoisessa hakukoneoptimoinnissa myös muilla tavoin kuin vain linkkien kautta. Onnistunut PR julkaisu parantaa myös:

 • Kasvattaa tietoisuutta brändistä ja tuottaa lisää brändihakuja
 • PR-julkaisut julkaistaan alan kanavissa, jolloin yritys nähdään ja siitä puhutaan
 • Ajaa lisää liikennettä suosittelijoilta (eng. referral traffic)
 • Asemoi yrityksen oman toimialansa auktoriteetiksi ja auttaa rakentamaan luottamusta sivustoa kohtaan (trust signals)

05.Paikallinen hakukonenäkyvyys

Paikallinen hakukoneoptimointi on kokonaan oma kokonaisuutensa, mutta sen sisältää myös kaksi tärkeää ulkoisen hakukoneoptimoinnin elementtiä nimittäin Googlen Yritysprofiili sekä NAP -citaatiot

Googlen Yritysprofiili (ent. Google My Business)

Googlen yritysprofiili on tärkeä osa paikallisen yrityksen Google näkyvyyttä. Googlen yritysprofiilia optimoimalla yritys saadaan näkymään Googlen karttatuloksissa korkealla, mutta usein unohtuu että kyseessä on nimenomaan ulkoinen hakukoneoptimointi. Sillä optimointi tapahtuu oman verkkosivuston ulkopuolella. It has recently been reported that 46% of all Google searches are looking for local information and that 4 in 5 consumers use search engines to find local information. Eli jos et näy korkealla paikallisissa hakutuloksissa niin silloin kilpailijasi näkyy. Googlen yritysprofiilia voi hyödyntää monella tavalla ulkoisessa hakukoneoptimoinnissa ja tässä niistä muutama:

 • upota Googlen Yritysprofiili verkkosivustollesi
 • Postaa aktiivisesti ja lähetä linkit sivustollesi
 • + paljon muuta

NAP – citaatiot (eng. citations)

NAP (name, address, phone) tarkoittaa mainintaa netissä, jossa lukee peräkkäin yrityksesi nimi, osoite ja puhelinnumero. Se on ikäänkuin yrityksesi tunniste netissä. Kun Google tunnistaa kaikki nämä kolme tietoa kirjoitettuna samalla tavalla peräkkäin, niin Google ymmärtää että kyse on yrityksestäsi.

Sinun yritys Oy
Tietotie 3, 24100 Salo
02-3454678

Jos haluat pärjätä paikallisissa hakutuloksissa varmista että yrityksesi NAP on mainittuna mielellään kymmenissä eri hakemistoissa kirjoitettuna täsmälleen samalla tavalla. Vaikka hakemistosta et saisi edes linkkiä sivustollesi, niin NAP – citaatio on silti hyödyllinen. Varmista että NAP on kirjoitettuna myös sivustosi Footerissa ja mielellään body-tekstissä yhteystieto tai paikkakuntasivulla. On myös hyödyllistä lisätä NAP kaikkiin sometileihisi ja mahdollisuuksien mukaan kaikkiin sisältömarkkinoinnin materiaaleihin.

06.Sosiaalisen median SEO

Sosiaalisen media on tärkeä osa laajempaa SEO-strategiaa, sillä 93% netin käyttäjistä käyttää sosiaalista mediaa. Ajattele sosiaalista mediaa yhtenä ihmisten käyttämistä hakukoneista, sillä myös he etsivät ratkaisuja ongelmiinsa. Kuitenkin täytyy heti aluksi muistuttaa että sosiaalisen median jaot eivät ole Googlessa suora rankkaustekijä, vaan en toimivat välillisesti kasvattaen sivuston liikennettä. Yrityksen kannattaa ajatella sosiaaisen median tilejä brändikanavissa, joissa luodaan bränditietoisuutta jotka sitten myöhemmin satavat yrityksen laariin Googlessa tehtävinä brändihakuina. Tämän lisäksi sosiaalisen median kanavat hyödyttävät ulkoista hakukoneoptimointi seuraavilla tavoilla:

 • luomalla sosiaalisen median kanavia, saat liitettyä niihin yrityksesi tiedot sekä linkin kotisivullesi
 • ainakin tunnetuimmat somekavanasi indeksoituvat Googlessa
 • osa julkaisuista indeksoituu Googleen ja saat linkin niistä
 • Youtube-videot indeksoivat Googlessa
 • paljon muuta

07.Keskusteluryhmät, palstat ja foorumit

Foorumit, keskusteluryhmät ja someryhmät ovat edelleen tärkeä osa ulkoisen hakukoneoptimoinnin taktiikoita. Älä ajattele keskusteluryhmiä pelkästään keinoina rakentaa linkkejä sivustolle, vaan ennemminkin keinoina osoittaa olevasi alasi asiantuntija. Osallistu alasi koskevaan keskusteluun aktiivisesti ja auta ihmisiä ratkaisemaan ongelmiaan neuvojesi avulla. Vähitellen ihmiset alkavat nähdä sinut alasi ammattilaisena. Suomessakin suosittu Quora on hyvä mahdollisuus vastata jo alustalla aikaisemmin esitettyihin kysymyksiin. Vastaamalla kysymyksiin voit aloittaa luomaan suhteita ja luottamusta.

Kuva Quora

Toinen suosittu foorumi on Reddit, jossa on myös mahdollisuus luoda vahvoja yhteisöjä tiettyjen aiheiden ympärille. Voit myös löytää alaasi liittyviä pienempiä kesksutelufoorumeita. Tutustu näihin vaihtoehtoihin, sillä voi olla että sieltä voisi löytyä juuri sinun alallesi sopiva vaihtoehto, jonka kilpailija on jättänyt huomiotta.

Kuva reddit

B2B-yritysten kannaattaa luoda vahva LinkedIn preesens ja linkittää se vahvasti yrityksen sivustolle. LinkedIn aktiivisuus on Googlelle vahva asiantuntija ja auktoriteettia luova singnaali.

Kuvan linkedIn

08.Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointia näkee nykyään Instagramissa, Youtubessa ja TikTokissa. Se on hyvä tapa tuoda brändiäsi esille täysin uusille kohderyhmille. Vaikuttajamarkkinointia voi olla myös linkit bloggaajan artikkelissa. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla voidaan taas kasvattaa sekä yrityksen someprofiilien painoarvoa sekä kasvattaa Googlessa tehtävien brändihakujen määrää. Vaikuttajamarkkinointi ei sovi linkkien dofollow linkkien rakentamiseen, vaan Google Webmaster Guidelines perusteella linkit täytyy olla nofollowed.

09.Vieraspostaukset

Vieraspostaamien tarkoittaa kirjoittamista jonkin toisen toimijan verkkosivustolle tarjoten sivuston lukijoille arvokasta luettavaa. Vierapostauksen avulla on mahdollista luoda asiantuntijuutta Googlen silmissä, saada arvokas ulkoinen linkki verkkosivustollesi sekä tuoda juuri sinusta kiinnostuneita kävijöitä sivustollesi. Vieraspostaukset on yksi tehokkaimmista ulkoisten linkkien raketamistekniikoista.

Vierapostaamisen päätavoite tulisi olla uusien lukijoiden ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen ja tuominen sivustolle ja brändin tunnettuuden kasvattaminen. Kun vierapostaamista lähestyy tältä kantilta, niin tulet huomaamaan sen tuomat edut. Eli linkitys ei ole pääetu, vaan se on bonus muiden etujen lisäksi.

Lue lisää vieraspostauksista

10.Podcastit

Podcastit ovat nykyään Suomessakin erittäin suosittuja ja ne saavat koko ajan lisää kuulijoita kuukaudesta toiseen. Jos et ole vielä hyödyntänyt niitä markkinoinnissasi, niin voi olla että voit menettää hyviä bisnes- ja erottautumismahdollisuuksia. Katsotaan tarkemmin hyötyjä.

 • Useimmat yritykset eivät vielä hyödynnä podcasteja bisneksessään, joten sen avulla voit luoda kilpailuetua
 • Podcastit ovat hyvä tapa tavoittaa uusia kohderyhmiä, jakaa osaamista ja saavuttaa näkyvyyttä hakukoneissa (Googlessa ja muissa)
 • Applen Podcast – haku on myös hakukone joka toimii hakusanojen kanssa.
 • Osallistumalla asiantuntijana muiden tekemiin Podcasteihin saat Podcastistä yleensä ulkoisen linkin kotisivullesi.

Vaikka useimmiten SEO:ta ajatellaan koskevaksi ainoastaan isompia hakukoneita kuten Google tai Bingiä, myös nämä erikoistuneemmat sosiaaliset hakukoneet ja vaikka podcasteihin erikoistuneet hakukoneet kannattaa ottaa huomioon ulkoisissa hakukoneoptimointi taktiikoissa.

Lue lisää artikkelista: Mitä on Podcast SEO ja [11 vinkkiä podcastin hakukoneoptimointiin]

11.Arvostelut ja maineenhallinta

Tiesitkö että 89% ihmisistä tutustuu ensin netissä annetuihin arvosteluihin ennen ostostaan. Tämän takia yrityksen maineenhallinta netissä on niin tärkeää. Arvostelut ovat monen yrityksen ulkoisessa hakukoneoptimointi strategiassa täysin aliarvostettuja.

As TrustPilot says, “Perhaps the most underrated benefit of collecting reviews is that, when implemented properly, reviews can help Google better understand your site. The common understanding is that Google uses them to derive brand signals, which can boost your site’s domain authority and eventually your position in search.”

Kun palataan vielä ulkoisen hakukoneoptimoinnin perusasioihin, niin siinä on kyse nimenomaan luottamuksen luomisesta brändiä ja verkkosivustoa kohtaan. Yritys joka kerää arvosteluita kolmannen osapuolen alustoille kuten trustpilot.com ja Googlen Yritysprofiili (ent. Google My Business) asemoi itsensä brändiksi. Hyvät arvostelut kasvattavat konversioastetta ja luovat luottamusta.

Lue lisää artikkelista: Google arvostelut ja ohjeet niiden hankkimiseen

12.Sisällön syndikointi

Osa nettijulkaisuista etsii sisältöä jaettavaksi omalla verkkosivustollaan täydentääkseen omia julkaisujaan. Varsinkin tämän tyylistä toimii näkee suurilla mediataloilla. Yahoo on perinteisesti ollut yksi suurimmista tämän alan toimijoita. Yritys saattaa harkita oman sisällön jakoa myös muille omistamilleen alustoille sosiaalisessa mediassa kasvattaakseen postauksen lukijamäärää ja saavutettavuutta. Mutta miten tämä toimii ulkoisen hakukoneoptimoinnin taktiikkana?

Let’s take a look at what Google says:

Syndicate carefully: If you syndicate your content on other sites, Google will always show the version we think is most appropriate for users in each given search, which may or may not be the version you’d prefer. However, it is helpful to ensure that each site on which your content is syndicated includes a link back to your original article. You can also ask those who use your syndicated material to use the noindex meta tag to prevent search engines from indexing their version of the content. Syndicated content often isn’t indexed by Google for obvious reasons related to it being a duplicate of the original. But that doesn’t mean to say you should always avoid it.

Sisällön jakaminen voi auttaa voimistamaan sisältöä, sillä mitä enemmän postauksillasi on lukijoita sitä enemmän ne vaikuttavat Googlen tunnistamiin brändi signaaleihin vaikka jaetut artikkelit syrjäyttäisivätkin alkuperäisen julkaisun Googlen hakutuloksissa. Lue lisää tästä

Yhteenveto ulkoisesta hakukoneoptimoinnista

Parempien hakukonesijoitusten ja suuremman verkkosivuston kävijämäärän saavuttamiseksi on tärkeää käyttää ulkoisia hakukoneoptimoinnin taktiikoita, kuten linkkien rakentamista, brändihakujen kasvattamista, sisältömarkkinointia, digitaalisia PR-julkaisuja, paikallisen hakukoneoptimoinnin tekniikoita, sosiaalisen median kanavia, keskusteluryhmiä ja foorumeita, vaikuttajamarkkinointia, vierapostauksia, podcasteja, arvostelujen hankkimista ja sisällön syndikointia. Vaikka jotkin näistä taktiikoista saattavat tuntua yksinkertaisilta tai perusasioilta, ne voivat olla erittäin tehokkaita brändin tunnettuuden ja luottamuksen lisäämisessä sekä verkkosivuston kävijämäärän kasvattamisessa. Muista, että hakukoneoptimointi on jatkuvasti kehittyvä ala, joten on tärkeää tutkia jatkuvasti uusia trendejä ja strategioita, jotta pysyt kilpailijoiden edellä.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista laajasta hakukoneoptimointi oppaasta 2023

Usein kysyttyä ulkoisesta hakukoneoptimoinnista

Milloin hakukoneoptimointisuunnitelma kannattaa päivittää?

Hakukoneoptimoinnin suunnitelma sisältää niin ulkoista hakukoneoptimointia kuin sisäistä hakukoneoptimointia. SEO:ssa niin kuin markkinoinnissa yleensäkin kilpailijoiden edellä pysyminen on avainasemassa. Sinun on tasaisesti päivitettävä tietojasi uusista suuntauksista ja strategioista, jotta verkkosivusi pysyy aina mahdollisimman korkealla hakukoneiden sijoituksissa. Esimerkiksi jos verkkosivut kilpailevat liian kapealla SEO strategialla voi Googlen hakualgoritmin päivityksen yhteydessä sijoitukset tippua monta pykälää ja liikenteestä katoaa jopa 50%. Silloin viimeistään on aika päivittää hakukoneoptimointisuunnitelma. Tässä muutamia hälytysmerkkejä:

 1. Verkkosivustosi kävijämäärä on vähentynyt merkittävästi
 2. Verkkosivustosi sijoitus on laskenut tiettyjen rahaa tuottavien avainsanojen osalta
 3. Verkkosivustosi ei enää näy kohderyhmällesi suunnattujen hakusanojen kärkituloksissa sijoilla 1-5
 4. Et enää näe toivottuja tuloksia nykyisestä SEO strategiasta.

Näitä ongelmia voit havaita katsomalla Google Search Consolen tilastoja ja grafiikoita tai tutustua Google Analyticsin orgaanisen liikenteen kävijämääriin. Jos havaitset jotakin näistä merkeistä, on aika päivittää hakukoneoptimointisuunnitelmaasi. SEO strategiaa voi aloittaa päivittämään lukemalla hyviä artikkeleita ja katsomalla videoita. Sen lisäksi voit ottaa yhteyttä SEO konsulttiin, joka tutustuu lähtötilanteeseesi ja usein esittää ratkaisuehdotuksen ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan. Älä siis odota, kunnes asiat alkavat mennä huonompaan suuntaan, vaan aloita SEO strategian päivittäminen jo tänään, ja asiat alkaa mennä oikeaan suuntaan vähitellen.

Kuinka hakukoneet luokittelevat sisällön?

Tämä kysymys kuuluu SEO osaajien joka päiväiseen toimenkuvaan ja me pohdimme Googlen ranking factoreita jatkuvasti parantaessamme asiakkaidemme artikkelien sijoituksia hakutuloksissa. Yleisesti ottaen hakukoneet käyttävät useita eri ranking factoreista päättäessään, miten sisältö luokitellaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi artikkelin otsikko, metatiedot , url-osoite, käytetyt kuvat sekä sivun yleinen rakenne ja organisointi. Lisäksi Google ottaa huomioon esimerkiksi käyttäjien sitoutumisen (kuten klikkausprosentit ja sivullaoloaika), sosiaalisen median jakamiset ja muilta verkkosivustoilta saadut paluulinkit eli backlinkit.

SEO expertit ovat tunnistaneet yli 200 selkeää sijoittumiseen vaikuttavaa tekijää (ranking factors), joiden avulla sivut sijoitetaan järjestykseen suhteessa muihin samankaltaisia aiheita käsitteleviin sivuihin. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on vaikuttaa mahdollisimman moneen näistä sijoitustekijöistä, jotta sisältösi sijoittuu korkeammalle hakutuloksissa.

Vaikka sinun on vaikea tietää kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat sivun sijoitusten määrittämiseen, ymmärtämällä perusasiat (esimerkiksi meidän sivustolta) pystyt tekemään asioita jotka auttavat sisältöäsi sijoittumaan korkeammalle. Käyttämällä avainsanatutkimusta oikeiden avainsanojen löytämiseksi, kirjoittamalla kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä, käyttämällä sopivia kuvia ja otsikoita sekä luomalla ulkoisia linkkejä sisältöön muilta verkkosivustoilta, voit antaa sisällöllesi parhaat mahdolliset mahdollisuudet tulla löydetyksi Googlesta oman kohdeyleisösi hauissa.

Millä ohjelmalla katsotaan onko sivustollani backlinkkejä?

On olemassa useita ohjelmia, joilla voit tarkistaa, onko sivustosi ansainnut paluulinkkejä (eng. backlinks) tai onko linkkien rakentamiskampanja tuottanut haluttua tulosta. Ilmainen ja suosituin niistä on Google Search Console. Tämä on Googlen tarjoama ilmainen analyysiohjelma, jonka avulla voit nähdä, miten verkkosivustosi menestyy Googlen hakutuloksissa. Hakutulosten lisäksi, sen avulla voit myös nähdä kuinka paljon ja mistä sivustollesi linkataan.

Toinen suosittu ohjelma backlinkkien tarkistamiseen on Majestic SEO. Tämä on maksullinen ammattitason ohjelma, joka tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia linkkien tarkastamisen lisäksi. Sen avulla voit myös tutustua kilpailijoiden ulkoisiin linkkeihin yksityiskohtaisesti. Voit nähdä kuinka paljon ja mistä verkkotunnuksista linkkejä sivusto on saanut.

Saatavilla on myös useita muita ohjelmia, kuten Ahrefs, SEOMoz ja Raven Tools. Kaikki nämä ohjelmat tarjoavat hieman erilaisia ominaisuuksia. Useimmat tarjoavat ilmaisen testijakson, joten testaa ensin ja yritä hahmottaa itsellesi ja budjetillesi sopivan vaihtoehdon. Jos et ole varma, minkä valitsisit, ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua.

Mitä on negatiivinen SEO?

Negatiivinen hakukoneoptimointi (eng. negative SEO) on prosessi, jossa käytetään epäeettisiä menetelmiä kilpailijan verkkosivuston sijoituksen heikentämiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi spämmi-linkkien lähettämistä heidän verkkosivustolleen, verkkosivuston hakkerointia tai sisällön varastamista ja käyttämistä omissa tarkoituksisa. Negatiivinen hakukoneoptimointi on kaiken kaikkiaan epäeettistä ja vastoin Googlen käyttöehtoja ja paljastettuna se voi johtaa oman sivustosi rankaisuun.

Mutta miksi joku siis haluaisi käyttää negatiivista hakukoneoptimointia? Yleensä se tehdään kostoksi tai kilpailijan liiketoiminnan vahingoittamiseksi. Se on myös keino, jolla joku, joka kamppailee kilpailevan yrityksen kanssa, voi saada etulyöntiaseman kilpailijaan nähden. Kuten aiemmin mainittiin, negatiivinen hakukoneoptimointi on kuitenkin riskialtista ja voi kostautua hyökkäyksen toteuttajalle.

Jos olet huolissasi siitä, että joku saattaa yrittää negatiivista hakukoneoptimointia verkkosivustoasi vastaan, voit suojella itseäsi muutamalla tavalla. Varmista ensinnäkin, että verkkosivustosi on SSL-suojattu ja että käytössäsi on vahvat salasanat. Voit myös käyttää samoja menetelmiä, joita käytetään verkkohyökkäyksiltä suojautumiseen, kuten palomuureja ja virustorjuntaohjelmia. Lisäksi voit pitää silmällä verkkosivustosi analytiikkaa nähdäksesi, onko liikennemäärissäsi havaittavissa laskuja, jotka voivat johtua negatiivisesta hakukoneoptimoinnista. Jos olet joutunut negatiivisen SEO:n kohteeksi, niin älä hermostu vaan ota yhteyttä niin selvitetään tilanne ja tehdään korjausliike.

Miten ulkoinen linkitys ja paluulinkit eroavat toisistaan?

Ulkoinen linkitys tarkoittaa linkittämistä toiselle verkkosivustolle omalta verkkosivustoltasi. Tämä voidaan tehdä useista syistä, kuten lisätä liikennettä toiselle sivustolle, antaa lisätietoja aiheesta tai tukea toista sivustoa. Ulkoiset linkit ovat myös erinomainen tapa parantaa verkkosivustosi hakukoneoptimointia, sillä ulkoinen linkki teemalliselta auktoriteetilta korkeaan sivustoon lisää oman sivusi uskottavuutta Googlen silmissä.

Paluulinkit eli backlinkit ovat muilla verkkosivustoilla olevia linkkejä, jotka viittaavat takaisin omalle verkkosivustollesi. Ne ovat erittäin tärkeitä ulkoisen hakukoneoptimoinnin kannalta, ne ovat tärkeimpien Googlen sijoitustekijöiden joukossa (eng.ranking factor). Laadukkaita backlinkkejä voit hankkia luomalla laadukasta sisältöä sivustollesi, joka rohkaisee muita linkittämään sinuun. Tämän tyylistä sisältöä voisi olla esimerkiksi itse tehdyt tutkimukset ja näyttävät ja hyödylliset infograafit.

Eli miten voisit hankkia backlinkkejä verkkosivustolle?

 1. Luo arvokasta sisältöä, joka kiinnostaa kohdeyleisöäsi.
 2. Tutki toimialasi parhaita verkkosivustoja ja ehdota heidän kanssa esimerkiksi linkkivaihtoa.
 3. Käytä sosiaalisen median alustoja, kuten Twitteriä, LinkedIniä ja Facebookia, saadaksesi huomiota laadukkaalle sisällöllesi. Moni tekee esimerkiksi kyselyitä Facebook – ryhmissä ja sitten kerää tulokset hyödyllisiksi kokonaisuuksiksi ja jakaa ne takaisin ryhmään.
 4. Hyödynnä vierasblogimahdollisuuksia toimialasi arvovaltaisilla verkkosivustoilla.
 5. Seuraa verkkosivustosi backlinkkiprofiilia ja ryhdy toimiin, jos huomaat verkkosivustollesi tulevan heikkolaatuisia spämmilinkkejä.
 6. Päivitä sisältöäsi säännöllisesti, jotta kävijöillä on syy palata verkkosivustollesi.
 7. Käytä Google Search Consolen ja Majestic SEO:n kaltaisia työkaluja oman verkkosivustosi ja kilpailijoiden backlinkkiprofiilien seuraamiseen. Kilpailijalta voi löytyä sopivia linkitettäviä sivustoja.

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on markkinoinnin muoto, jossa luodaan ja jaetaan sisältöä verkossa asiakkaiden houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi. Tämä voi tapahtua blogikirjoitusten, videoiden, kuvien, infografiikkojen tai podcastien muodossa. Sisältömarkkinoinnin päätavoitteena on luoda suhde asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin sen sijaan, että yritettäisiin vain myydä heille jotain.

Yksi sisältömarkkinoinnin eduista on, että se auttaa asettamaan yrityksesi oman alansa asiantuntijaksi. Kun jaat arvokasta ja informatiivista sisältöä, potentiaaliset asiakkaat näkevät sinut tietolähteenä ja luottavat sinuun todennäköisemmin, kun on aika tehdä ostoksia.

Sisältömarkkinointi voi myös auttaa lisäämään liikennettä verkkosivustollesi. Jakamalla sisältösi sosiaalisen median alustoilla ja muilla verkkosivustoilla voit tavoittaa laajemman yleisön kuin jos luottaisit pelkästään maksettuun mainontaan. Tällöin saan myös tärkeitä paluulinkkejä sivustollesi, jotka ovat erittäin tärkeitä ulkoisen hakukoneoptimoinnin kannalta.

Avain onnistuneeseen sisältömarkkinointiin on luoda laadukasta ja kohdeyleisöllesi merkityksellistä sisältöä. Sinun on mietittävä, mitä yleisösi haluaa tietää ja mikä heitä kiinnostaa. Sinun on myös tuotettava sisältöä säännöllisesti, jotta ihmisillä on syy palata sivustollesi.

Jos et ole varma, mistä aloittaa, ota meihin yhteyttä ja pyydä apua. Meiltä saat opastusta ja neuvoja tehokkaiden sisältömarkkinointistrategioiden luomiseen, jotka auttavat yritystäsi menestymään.

Mihin kolmeen eri lajiin hakukoneoptimointi eli seo jaotellaan?

Hakukoneoptimointia on kolmea päätyyppiä: on-page seo, off-page seo ja tekninen seo. On-page-seo tarkoittaa verkkosivuston sisällön, rakenteen ja HTML-tunnisteiden optimointia, jotta se olisi mahdollisimman hakukoneystävällinen. Tähän kuuluvat esimerkiksi avainsanojen sijoittelu, metatiedot, otsikkotagit ja ankkuriteksti. Off-page-seo tarkoittaa verkkosivuston ulkoisen linkkiprofiilin optimointia. Siihen kuuluvat esimerkiksi linkkien rakentaminen, sosiaalisen median markkinointi ja artikkelimarkkinointi. Tekninen seo on prosessi, jossa varmistetaan, että verkkosivustosi on teknisesti optimoitu hakukoneita varten. Tähän kuuluvat esimerkiksi sivuston nopeus, crawlaus ja indeksointi.

Kaikki kolme seo-tyyppiä ovat tärkeitä verkkosivuston yleisen sijoituksen kannalta hakukoneissa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että mikään hakukoneoptimoinnin osa ei taatusti toimi yksinään. On tarpeen käyttää kaikkien kolmen menetelmän yhdistelmää parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Millä eri tavoilla Google Search Console on hyödyllinen ulkoisessa hakukoneoptimoinnissa?

Google Search Console on Googlen tarjoama työkalu, joka auttaa verkkosivustojen omistajia parantamaan verkkosivustojensa näkyvyyttä ja sijoitusta Googlen hakutuloksissa. Sitä voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin, kuten esim:

 1. Voit seurata paluulinkkien määrää
 2. Voit seurata mistä domainista sivustollesi linkitetään.
 3. Verkkosivuston hakukonenäkyvyyden ja -sijoituksen seuranta ajan mittaan.
 4. Tunnistetaan virheet, jotka saattavat estää Googlea indeksoimasta ja lisäämästä sivuasi Googlen hakemistoon.
 5. Näet mahdoliset manuaalisesti annetut rangaistukset, joita Google on saattanut antaa verkkosivustollesi.
 6. Pystyt exportaamaan yksityiskohtaiset tiedot GSC:sta yksityiskohtaisten raporttien laatimista varten. Voit sisällyttää siihen tiedot verkkosivustosi liikenteestä, hakukyselyistä ja backlinkeistä.Yksityiskohtaisten raporttien laatiminen verkkosivustosi liikenteestä,
 7. Saat hälytyksiä sähköpostiisi, kun Google havaitsee muutoksia verkkosivustosi teknisessä suoritumisessa tai sijoituksessa.

Miten sivuston sisäinen hakukoneoptimointi voi auttaa ulkoista hakukoneoptimointia?

Tietyllä tavalla ulkoinen hakukoneoptimointi on tutumpaa kuin sivuston sisäinen hakukoneoptimointi. Usein ajatellaan että ainoastaan ulkoisten linkkien avulla voidaan saavutta isoja tuloksia. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Sisäinen hakukoneoptimointi auttaa parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä ja sijoitusta hakukoneissa, joka puolestaan edesauttaa luonnollisten ulkoisten linkitysten saamista sivulle. Jos kirjoitat laadukkaan ja asiantuntevan artikkelin ja onnistut sijoittumaan sen avulla ykköseksi Googlen hakutuloksissa, niin todennäköisesti saat paluulinkkejä muilta sivustoilta sekä toimittajilta. Eli laadukas sisältö eli sisäinen hakukoneoptimointi auttaa parantamaan verkkosivuston linkkiprofiilia hankkimalla luonnollisia linkkejä arvovaltaisilta sivustoilta.mikä johtaa laadukkaampiin linkkeihin arvovaltaisilta verkkosivustoilta. Kaiken kaikkiaan sisäisen ja ulkoisen hakukoneoptimoinnin yhdistelmä on paras tapa saavuttaa hyviä tuloksia hakukoneissa. Sisäinen hakukoneoptimointi voi auttaa luomaan perustan hyvälle ulkoiselle hakukoneoptimoinnille, kun taas ulkoinen hakukoneoptimointi voi auttaa vahvistamaan sisäisen hakukoneoptimoinnin vaikutuksia.

Miten tekninen hakukoneoptimointi auttaa ulkoista hakukoneoptimointia?

Tekninen hakukoneoptimointi on prosessi, jossa varmistetaan, että verkkosivustosi on teknisesti optimoitu hakukoneita varten. Tähän kuuluvat esimerkiksi sivuston crawlauksen helpottaminen, indeksointi ja sivuston latausnopeuden parantaminen. Kun verkkosivustosi on teknisesti optimoitu, hakukoneiden on helpompi ymmärtää ja indeksoida sisältösi. Tämä voi auttaa parantamaan verkkosivustosi sijoitusta hakutulossivuilla, jolloin sivusi on mahdollisimman monen ihmisen saatavilla. Tällöin ns. luonnollisten linkkien hankkiminen sivustolle on todennäköisempää. Kukaan ei halua linkata sivustoille jotka näyttävät amatöörimäisiltä, toimivat hitaasti, navigointi on huono ja ne näkyvyät vasta Googlen toisella tai kolmannella tulossivulla.

Hakukoneoptimointi eli SEO, meta description, meta kuvaus, sisäinen linkitys, sivun otsikko, sisällön optimointi, osa alueet, sivuston sisällön, myös sivuston, hakukoneoptimointi tarkoittaa, alt teksti, auttaa hakukoneita löytämään, jokaisella sivulla, googlen hakutulosten, näin ollen, muun muassa

Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästekäytännön Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close